Kosten bankverkeer en rente

Wij vergoeden geen rente over de door u op onze derdengeldenrekening gestorte bedragen.
Sinds 1 juli j.l. brengt onze bank over het saldo op onze derdengeldenrekening een (negatieve) rente in rekening.
Deze rente en de overige bankkosten worden deels aan partijen (verkopers en kopers) doorberekend.
Indien de voor u aangehouden gelden niet langer dan 5 dagen op onze rekening staan, brengen wij aan beide partijen eur. 25,00 incl. BTW in rekening.
Indien de voor u aangehouden gelden langer dan 5 dagen op onze rekening staan, wordt naast bovenstaand bedrag de negatieve rente doorberekend aan koper.