Disclaimer

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Daarom kan Acosti Notariskantoor B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Acosti Notariskantoor B.V. dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door Acosti Notariskantoor B.V. nadrukkelijk afgewezen.