Acosti heeft een breed dienstenpakket voor zowel particulieren als het bedrijfsleven. Hieronder staat een opsomming van de meest voorkomende diensten.

Onroerend goed

 • Overdracht van uw woning of bedrijfspand
 • Hypotheken
 • Verdeling eigendom van uw woning na echtscheiding of na einde samenwonen
 • Koopovereenkomsten
 • Splitsing in appartementsrechten
 • Erfdienstbaarheden

 

Personen- en familierecht

 • Testamenten
 • Levenstestamenten (volmacht)
 • Voogdijverklaringen
 • Schenkingen
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Samenlevingsovereenkomsten
 • Verklaringen van erfrecht/executele
 • Afwikkeling van nalatenschappen (met aangifte voor de erfbelasting)
 • Verdeling eigendom van uw woning (in geval van echtscheiding of na einde samenwonen)
 • Estate planning (het onderzoeken en vastleggen van regelingen voor mogelijke besparingen van schenkingsbelasting en erfbelasting)

 

Ondernemingsrecht

 • Oprichten van een B.V.
 • Omzetten van een eenmanszaak/vennootschap onder firma naar een B.V.
 • Bedrijfsopvolging en overdracht van ondernemingen
 • Overdracht/certificering van aandelen
 • Oprichten van een stichting of vereniging
 • Wijzigen van statuten van uw B.V., stichting of vereniging
 • Reorganisatie van juridische structuren
 • Fusie/splitsing van rechtspersonen